Trung tâm báo động, báo cháy VISTA – 32FB

  1 đánh giá

Trung tâm báo động, báo cháy VISTA – 32FB

10,706,000 

Trung tâm báo động, báo cháy VISTA – 32FB, 8 ZONES,75 mã người sử dụng, 2 partitions, mở rộng 32zone, mở rộng modul không dây, kèm biến thế, ắc qui, vỏ hộp.

Số lượng