Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 40Zone NX-8

  1 đánh giá

Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 40Zone NX-8

Liên hệ

Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 40Zone NX-8

– Tủ trung tâm Networx NX-8

– Bàn phím lập trình

– Bình accu dự phòng

– Adaptor nguồn cung cấp

– Bảo hành 12 tháng.