Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 6Zone NX-6

  1 đánh giá

Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 6Zone NX-6

3,350,000 

Trung tâm báo trộm báo cháy NetworX 6Zone NX-6

– Có thể mở rộng lên 48 vùng kiểm soát (Card mở rộng 16 vùng NX-216).

– Tối đa 24 bàn phím.

– 4 ngõ ra on-board.

– 99 mã người dùng 4 chữ số hoặc 66 mã người dùng 6 chữ số.

Số lượng