Nội dung kiểm tra PCCC cập nhật mới nhất 2023

Nội dung kiểm tra PCCC bao gồm những gì? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé.

1. Kiểm tra phòng cháy chữa cháy là gì?

Kiểm tra phòng cháy chữa cháy là một quy trình có tính chất cấu trúc và có mục tiêu. Nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến hệ thống PCCC. Dành cho các đối tượng cụ thể hoặc trong khu vực xác định.

Mục đích chính của việc kiểm tra này đảm bảo rằng hệ thống PCCC hoạt động một cách hiệu quả. Trong trường hợp xảy ra cháy, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.

Quá trình kiểm tra này bao gồm việc xác định tính khả thi của hệ thống phòng cháy chữa cháy dựa trên nhiều yếu tố. Ví dụ như: các yếu tố về kỹ thuật, tài chính và thực tiễn. Đồng thời, việc kiểm tra cũng đảm bảo rằng hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định quốc gia hoặc quốc tế về an toàn cháy nổ.

2. Nội dung kiểm tra PCCC (Phòng cháy chữa cháy)

Nội dung kiểm tra phòng cháy chữa cháy sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Chi tiết nội dung kiểm tra PCCC
Chi tiết nội dung kiểm tra PCCC

Các hoạt động kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy bao gồm những điểm sau:

– Kiểm tra An toàn cho Cơ sở, Khu dân cư, Hộ gia đình, Phương tiện giao thông cơ giới (theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP): Quy trình kiểm tra này tập trung vào việc đảm bảo tính an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình và phương tiện giao thông cơ giới. Điều này bao gồm việc xác định các điều kiện, thiết bị, biện pháp an toàn, và tuân thủ quy định liên quan đến PCCC.

– Kiểm tra An toàn về PCCC Rừng (theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP): Đây là quy trình kiểm tra đối với việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong khu rừng. Các điều kiện và biện pháp an toàn cần tuân thủ được xác định để ngăn cháy rừng và đảm bảo an toàn cho môi trường.

Nội dung kiểm tra PCCC đối với công trình xây dựng như sau:

  • Kiểm tra giấy chứng nhận thẩm định duyệt bản vẽ thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của công trình thuộc danh mục quy định theo phụ lục V ban hành kèm theo nghị định 136/2020/NĐ-CP;
  • Biển chỉ dẫn thoát nạn, nội quy về PCCC. Chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ PCCC; 
  • Quy định về phân công trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền; 
  • Trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy phù hợp với tính chất và đặc điểm của công trình xây dựng. Việc sử dụng hệ thống thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn nhiệt, nguồn lửa;

– Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Đối tượng bao gồm: doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

3. Trách nhiệm kiểm tra PCCC

Trách nhiệm liên quan đến việc kiểm tra an toàn, PCCC được quy định như sau:

Trách nhiệm kiểm tra phòng cháy chữa cháy
Trách nhiệm kiểm tra phòng cháy chữa cháy
  • Kiểm tra Thường xuyên:

Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra trước khi thực hiện quá trình kiểm tra thường xuyên.

  • Kiểm tra Định kỳ:

Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở cần thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc cho đối tượng sẽ được kiểm tra. Thông báo này bao gồm thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra.

  • Kiểm tra Đột xuất:

Trong trường hợp kiểm tra đột xuất, người đứng đầu cơ sở và doanh nghiệp quản lý cơ sở cần phải thông báo rõ lý do của việc kiểm tra cho đối tượng sẽ được kiểm tra.

Trên đây là những nội dung kiểm tra PCCC chi tiết nhất theo tiêu chuẩn bạn có thể tham khảo để có thêm kiến thức về phòng cháy chữa cháy nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM

Hệ thống chi nhánh: Toàn Quốc

Hotline: MB – 091.929.7766 || MN – 0981.547.680 || MT – 0906.276.387

Website: https://ngaydem.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngaydem.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ tới bạn trong 30 phút!