Mẫu Biên Bản Đo Điện Trở Chống Sét #Mới #Chuẩn Nhất

Mẫu biên bản đo điện trở chống sét dùng để ghi chép lại quá trình nghiệm thu hệ thống chống sét. Đây là cơ sở xem xét, đánh giá, kết luận về việc hệ thống chống sét đó có đủ những điều kiện về tiêu chuẩn quốc gia được đưa vào sử dụng hay chưa. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ mẫu biên bản chuẩn nhất, mời bạn cùng theo dõi qua bài viết sau.

Công ty ……………                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ ………                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Điện thoại: …./ Hotline: ….

…………………, ngày ….. tháng …… năm ………

BIÊN BẢN ĐO ĐIỆN TRỞ CHỐNG SÉT

Công trình: …………………………………

* Căn cứ vào chức năng & nhiệm vụ của công ty …………………………………………..

* Căn cứ vào TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng, chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng

I. THÀNH PHẦN KIỂM TRA GỒM CÓ:

Đơn vị kiểm tra: Công ty …………………………………………………………………..

1) Ông:………………………………………………… ; Chức vụ: ……………………….

Đơn vị yêu cầu kiểm tra: Công ty …………………………………………………………

1) Ông: …………………………………….. ; Chức vụ: ………………………….

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

* Nơi kiểm tra: ………………………………………………………………………………

* Địa chỉ kiểm tra: ………………………………………………………………………….

* Đặc tính kỹ thuật của hệ thống tiếp đất:

  • Hình thức nối đất: Dây dẫn xuống bãi cọc được làm bằng đồng nối xuống bãi cọc.
  • Tình trạng kỹ thuật: Hệ thống nối đất và các thông số kỹ thuật của hệ thống đạt yêu cầu.
  • Khoảng cách an toàn: Giữa các bộ phận tiếp đất chống sét, tiếp đất thiết bị với kết cấu kim loại khác trong đất đạt yêu cầu.

* Thiết bị đo kiểm tra: KYORITSU DIGITAL EARTH TESTER MODEL 4105A MANUAL – SỐ E8025605 – THAILAND – SỐ TEM KIỂM ĐỊNH: 13A 47077

* Phương pháp đo kiểm tra: Thực hiện đúng theo sơ đồ máy đo – Phương pháp 03 cực.

* Thời tiết khi đo: Trời nắng, T° > 30°C

* Chế độ kiểm tra: Lần đầu – Định kỳ – Bất thường

* Thông số kỹ thuật đo được từ thực tế:

STT Vị trí đo Thang đo (Ω) Chỉ số hiển thị (Ω) Kết luận
01 Dây dẫn nối đất 20 0.07 ĐẠT

III. KẾT LUẬN

Thông số đo đạt tiêu chuẩn dưới 10 (Ω) đạt yêu cầu theo mục 13.1 của TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng

  • Hệ thống chống sét với trị số điện trở nối đất là 0.07 Ohm hoạt động tốt.
  • Đề nghị CÔNG TY … tiến hành đo kiểm tra hệ thống chống sét định kỳ trước ngày 0….. tháng ……. năm 20…..

Công ty ……………                                                                                    Khách hàng

Trên đây là mẫu biên bản đo điện trở chống sét đầy đủ và chính xác nhất theo quy định của mới nhất được Nhà nước ban hành. Nếu bạn đang gặp thắc mắc về quy trình, quy định,…. về PCCC, bạn vui lòng liên hệ Ngày Đêm qua thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM

icon nhan bang gia ngaydem.vn

Click nhận báo giá thấp nhất tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ tới bạn trong 30 phút!