[Mới nhất] Mẫu Biên Bản Thử Áp Lực Đường Ống PCCC

Sau khi lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước phòng cháy chữa cháy trước khi đi vào sử dụng, anh/chị cần kiểm tra áp lực. Để có căn cứ và lưu lại thông tin, anh/chị cần lập biên bản. Bài viết dưới đây xin gửi đến anh/chị mẫu biên bản thử áp lực đường ống PCCC chuẩn nhất theo quy định hiện nay.

1. Hồ sơ nghiệm thu thử áp lực đường ống PCCC

Hồ sơ nghiệm thu quá trình thử áp lực đường ống PCCC bao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu áp lực đường ống PCCC và các phụ lục kèm theo nếu có
 • Các tài liệu căn cứ để nghiệm thu

2. Mẫu biên bản thử áp lực đường ống PCCC

NGHIỆM THU CÔNG TÁC THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG PCCC

(Áp dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

Công trình: ……………………………………………………………………………

1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu:

ĐƯỜNG ỐNG PCCC

2. Đối tượng kiểm tra: ……………………………………………………………

3. Thành phần tham gia nghiệm thu

3.1. Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây lắp do chủ đầu tư (kỹ thuật):

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

3.2. Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng (kỹ thuật B)

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ……………………………

4. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu : ……… ngày ……tháng ………Năm 20….

Kết thúc: ………ngày ……tháng ………Năm 20…..

Tại : ……………………

5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện

5.1. Tài liệu căn cứ nghiệm thu

Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  ………………của doanh nghiệp xây dựng.

Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào những thay đổi thiết kế  đã được chấp thuận (nếu có):

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

 • TCVN 55194 – 1998: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình.Thi công và nghiệm thu.
 • TCVN 6250 – 1997: Ống Polyvinyl clorua cứng(PVC-u) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.
 • TCVN 6151 – 1996: Ống phụ tùng nối bằng Polyvinyl clorua cứng(PVC-u) dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật.
 • QCXDVN II: Hệ thống cấp thoát nước bên trong.

Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình: …………………………………………………………………

Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

5.2. Về chất lượng công việc xây dựng

STT Nội dung kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra
Đạt Không đạt
……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

1. QUY CÁCH VẬT LIỆU:

 • Đường kính ống:
 • Chiều dày ống:
 • Phụ tùng, phụ kiện:

2. LẮP ĐẶT:

 • Vị trí:
 • Giá treo, giá đỡ, gối đỡ:
 • Mối ghép nối:

3. VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG:

– Súc rửa đường ống bằng

nước có áp lực:

Có   ˆ   Không    ˆ

4. THỬ NGHIỆM:

(Thử nước đổ đầy nước)

 • Thời gian thử:

TK:_____giờ.   TT:_____giờ.

 • Sụt áp:   …%
…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

5.3. Các ý kiến khác nếu có

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.4. Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc TVGS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết luận:

Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư                                   Cán bộ kỹ thuật của doanh

(hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi                      nghiệp xây dựng

công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

Trên đây là mẫu biên bản thử áp lực đường ống PCCC chuẩn nhất được Ngày Đêm tổng hợp và chia sẻ đến anh/chị. Để được hỗ trợ nhanh và miễn phí các thông tin về phòng cháy chữa cháy, anh/chị vui lòng liên hệ theo 1 trong các thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM

icon nhan bang gia ngaydem.vn

Click nhận báo giá thấp nhất thị trường tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ tới bạn trong 30 phút!