banner ngaydem.vn

Sổ Theo Dõi Vận Hành Máy Bơm Chữa Cháy Chuẩn Xác Nhất

Sử dụng sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy để theo dõi quá trình hoạt động, làm việc là công việc không thể thiếu. Bài viết dưới đây, Ngày Đêm sẽ chia sẻ với bạn mẫu sổ theo dõi vận hành đầy đủ và mới nhất theo quy định hiện nay.

1. Sổ theo dõi hoạt động máy bơm chữa cháy dùng để làm gì?

Sổ theo dõi hoạt động máy bơm chữa cháy gọi tắt là sổ bảo quản được quy định sử dụng để: Ghi chép hàng ngày hoặc đột xuất về tình hình công tác bảo quản, diễn biến về số lượng, chất lượng; các hư hỏng phát sinh và kết quả xử lý.

2. Mẫu sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Mẫu số 02

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  Ban hành kèm theo

                                                                                               Thông tư số …/……/TT-BCA

                                                                                                    Ngày …./…../…….

…(1)…

…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY

(Năm ……….)

Loại máy bơm: …………………………………………………………….………………

Số động cơ: ………………………………………………………………….……………

Số máy: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………….……………….……………………

LÝ LỊCH MÁY

  • Loại máy bơm: …………………………………..…..……………………..…..…….
  • Số động cơ: ……………………………………..…………………………..…..…….
  • Số máy: ……………………………..……………….……………………..…..…….
  • Thời gian nhận: ………………………….……….………………………..…..……..
  • Thời gian ngừng hoạt động: ………..…..………..…..………..…..………..…..……..

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.

(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

BẢNG THỐNG KÊ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN KÈM THEO MÁY BƠM CHỮA CHÁY

STT

Tên gọi và quy cách Đơn vị tính Số lượng kiểm kê theo từng thời gian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

1
2

BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Thời gian

Nội dung hoạt động (kể cả sự thay đổi) Thời gian hoạt động Nhiên liệu Tình trạng kỹ thuật Nguyên nhân hư hỏng Thời gian và biện pháp khắc phục Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ghi rõ họ tên, chức vụ)
Nổ máy tại chỗ (phút) Thời gian phun hút nước (phút) Đã lĩnh Tiêu thụ Còn lại
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

…..
…..

Ghi chú:

Sổ này có 100 trang, ghi chép theo dõi tình trạng kỹ thuật, hoạt động của máy bơm chữa cháy. Mỗi máy có một sổ riêng và ghi đúng các nội dung đã được quy định.

Trên đây là mẫu sổ theo dõi vận hành máy bơm chữa cháy chuẩn nhất theo quy định được Nhà nước ban hành. Để được giải đáp thêm thông tin về PCCC miễn phí, anh/chị vui lòng liên hệ Ngày Đêm theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM

Click nhận báo giá thấp nhất tại đây